Luchtreinigeronline voor een beter binnenklimaat

Welkom bij Luchtreinigeronline

Ozon uitstoot bij Ionisatie

Luchtreinigers met ionisator produceren een zeer lage hoeveelheid ozon. Wat is ozon. Is het schadelijk. Hoeveel ozon is toegestaan. Een uitleg.

Ionisator
Een luchtreiniger met ionisator produceert negatief geladen ionen. De negatief geladen ionen breken nare geuren af en klonteren samen met positief geladen vuildeeltjes in de lucht. Hierdoor worden deze deeltjes zwaarder dan gewone lucht en slaan neer op liggende oppervlakken. Bij het proces van negatief geladen ionen maken komt een zeer kleine hoeveelheid ozon vrij. Bij de ene ionisator is dat meer dan bij de ander. De maximaal toegestane ozon-uitstoot is 0,05 ppm. 

Ozon stand of ozongenerator
Er zijn speciale ozongeneratoren die met ozon de lucht te reinigen. Sommige ionisatoren zijn naast de gewone ionisatie stand ook uitgerust met een ozon stand. Deze ozon stand kan men gebruiken om de lucht snel te reinigen door middel van ozon. Wanneer men een ozongenerator gebruikt of een luchtreiniger in de ozon stand staat mogen er geen mensen of dieren in de ruimte aanwezig zijn.

Ventileren
Na de behandeling moet de ruimte goed geventileerd worden door ramen en deuren open te zetten. De nog aanwezige ozon in de ruimte is meestal na een kwartier tot 20 minuten weg. Is dit niet mogelijk, dan dient men na de behandeling even lang te wachten met het betreden van de ruimte als de behandeling heeft geduurd.

Wat is ozon
Het zuurstof waar we van leven bestaat uit 2 zuurstofatomen. Ozon is anders dan zuurstof, een ozonmolecuul bestaat uit 3 zuurstofatomen. Ozon is zeer instabiel en heeft een sterk oxiderend vermogen. Het oxideert of verbrandt luchtvervuiling als nare geuren, rooklucht, virussen, schimmels, bacteriën en micro organismen. Na oxidatie blijft van het oorspronkelijke ozon molecuul zuurstof over, een molecuul met 2 in plaats van 3 zuurstofatormen.

Desinfecterend
Ozon wordt zowel voor het desinfecteren van lucht in ruimten als van water gebruikt. Ozon is een veel sterker desinfectie middel dan chloor. Ozon wordt gebruikt in de afvalwaterzuivering, als ontsmettingsmiddel in de voedingsmiddelen sector, in de papier- en textielindustrie, en als luchtbehandeling in onder andere grote warenhuizen, winkelcentra, ziekenhuizen, als waterbehandeling in zwembaden, vijvers en zeewateraquaria.

Schadelijk
Ozon is een giftig gas. Bij het inademen van een hoge concentratie ozon kan het ernstige schade aan de gezondheid geven. Bij het gebruik van ozongeneratoren mogen daarom nooit mensen of dieren in de ruimte aanwezig zijn. Bij het gebruik van een ionisator of luchtreiniger met ionisator komt zo weinig ozon vrij dat men wel in de ruimte kan blijven. De maximaal toelaatbare hoeveelheid ozon die vrij mag komen bij een ionisator of luchtreiniger met ionisator is 0,05 ppm.

California Certified Air Cleaning Devices
De Amerikaanse regering heeft de strengste ozon veiligheidsdrempel. De organisatie California Certified Air Cleaning Devices keurt luchtreinigers en geeft deze een certificaat wanneer ze goedgekeurd zijn op lage ozon-uitstoot en elektrische veiligheid. Lage ozon-uitstoot wil zeggen dat de ozon uitstoot niet hoger is dan 0,05 ppm. De goedgekeurde luchtreinigers staan in de California Certified Air Cleaning Devices lijst.

Maximaal aanvaardbare concentraties
De maximaal aanvaardbare concentratie ozon ofwel MAC waarde voor ozon in Nederland is 0,06 ppm (ppm = part per million) voor een normale werkweek van 5 dagen, 8 uur per dag. Men mag bij ozonconcentratie van 0,3 ppm maximaal 15 minuten in de ruimte aanwezig zijn.

De geur van ozon
Het heeft een prikkelende karakteristieke geur die vaak vergeleken wordt met de geur die vrijkomt bij onweer of elektrische vonken. De geur is door de menselijke neus te ruiken bij concentraties vanaf 0,05 ppm.

Ventileren
Bij het gebruik van een ionisator of luchtreiniger met ionisator is ons advies altijd goed te ventileren door ventilatieroosters, een raam op een kier of luchtkleppen en regelmatig even de ruimte te luchten door de ramen 5 tot 10 minuten open zetten.

Ons advies is om bij luchtreinigers met uitstoot van ozon goed te ventileren.

echter een luchtreiniger met actieve koolfilter verwijdert ook de ozon uit de lucht.