Informatie

Op al onze producten is een garantietermijn van 2 jaar van toepassing tenzij anders vermeld, mocht een product binnen 2 jaar na aankoop defect raken dragen wij zorg voor reparatie of vervanging van het product.

Wanneer er iets niet in orde is met uw product, neem dan contact met ons op. Samen met u zullen wij analyseren wat er aan de hand is, als is vastgesteld dat het een garantiegeval betreft kunt u uw product naar ons versturen of het bij ons afgeven. Het is ook aan te raden de verpakking van het product te bewaren zodat het product onbeschadigd verzonden kan worden. De klant dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van het product. Een product met transportschade door een onvoldoende beschermende verpakking, of een product dat voor een deel of geheel is zoekgeraakt tijdens het transport door een onvoldoende beschermende verpakking komt niet voor garantie in aanmerking!!

Het is raadzaam foto's te maken van alle zijden van de buitenverpakking en foto's van de binnenverpakking (van hoe het product in de doos zit en in welke beschermde materialen het zit) voordat u een product onder garantie naar ons verzendt. 

Voorwaarden garantie

De garantie is niet van toepassing bij de volgende omstandigheden:

  • Als niet kan worden aangetoond waar en wanneer het product is gekocht.
  • Indien het type- en/of serienummer van het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  • Bij onoordeelkundig gebruik (gebruik anders dan volgens de gebruiksaanwijzing).
  • Bij blootstelling van het product aan gassen, vloeibare of vaste stoffen die schade kunnen veroorzaken aan het product of aan onderdelen van het product.
  • Bij niet-consumptief gebruik (bijvoorbeeld verhuur).
  • Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
  • Bij het niet op tijd vervangen van vervangingsfilters of schoonmaken van (lucht)filters of luchtroosters bij producten die 1 of meer van deze onderdelen hebben.
  • Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, et cetera).
  • Indien anderen dan Luchtontvochtigeronline.nl, zonder voorafgaande toestemming van Luchtontvochtigeronline.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben uitgevoerd.
  • Het product tijdens terugzending niet voldoende is beschermd tegen transportschade.

De aangeboden garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke regels van de consument omtrent garantie en conformiteit.

Bestelling controleren op juistheid, manco's en gebreken

U dient de bestelling direct na ontvangst te controleren op juistheid, manco's en gebreken. Mocht het voorkomen dat niet het juiste artikel is geleverd, dat er iets ontbreekt aan de bestelling of dat er een defect is aan het geleverde artikel dan dient u dit binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling te melden aan de klantenservice. De producten dienen niet geïnstalleerd te worden of in gebruik genomen te worden. Alleen meldingen die binnen 24 uur zijn gedaan, en onder voorwaarde dat de producten niet zijn geïnstalleerd of in gebruik genomen, worden in behandeling genomen. 

Product laten repareren buiten garantietermijn

Wanneer de garantietermijn van een product verlopen is en men het product laat repareren kan dit tegen betaling. De kosten worden vooraf met u overlegd. Na akkoord en betaling wordt de reparatie uitgevoerd. Men dient zelf zorg te dragen voor de verzending van het product naar ons of naar onze leverancier. Het risico van verzending ligt bij de klant. Er zit geen garantie op de reparatie. 

Klachten

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@luchtreinigeronline.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.